BALANCE Studie

Farmaco-economische aspecten interferon-beta 1a behandeling

De 'Beta interferon-1a Attribution to quality of Life and Annual Cost Evaluation' studie, afgekort BALANCE studie, onderzocht in Nederland de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven en farmaco-economische aspecten van behandeling met interferon beta-1a, 3 maal per week, bij mensen met Relapsing Remitting MS (RRMS).

De deelnemende patiënten inventariseerden periodiek met behulp van logboekjes de zorg waarvan zij gebruik hebben gemaakt. Daarnaast vulden zij haljaarlijks vragenlijsten in betreffende kwaliteit van leven en beperkingen t.g.v. MS.

Als 'self-report' meetinstrumenten werden toegepast de Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQoL54), de Multiple Sclerosis Impact Scale-29 (MSIS-29) en de MusiQoL.

De behandelende neurologen legden de mate van neurologische beperkingen vast door middel van de Expanded Disability Status Scale (EDSS). Ook worden eventuele terugvallen en bijwerkingen van interferon beta-1a in kaart gebracht.

De BALANCE studie was een initiatief van de coördinerend onderzoeker Dr. P.J. Jongen, neuroloog, en werd ingegeven door het feit dat prospectief verkregen, lange termijngegevens over de farmaco-economische aspecten van interferon-beta-1a behandeling in de wetenschappelijke literatuur ontbraken.

De studie werd mede mogelijk gemaakt door een unrestricted grant van  Merck-Serono.

Het Steering Committee bestond uit Dr. P.J. Jongen, neuroloog MS4 Research Institute, en Dr. S.T.F.M. Frequin, neuroloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

De statistische analyses zijn verricht door de afdeling voor Health Evidence van het Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen.

De eerste farmaco-economische analyses zijn verricht door de afdeling voor Health Services Research van de Universiteit Maastricht. De tweede ronde van analyses vindt binnenkort plaats.

Opbellen
E-mail
Info