Fase 4 Geneesmiddelonderzoek

Therapeutische waarde

Op het moment dat een nieuw geneesmiddel  beschikbaar is, kunnen veel vragen over de therapeutische waarde ervan niet  worden beantwoord. De therapeutische waarde is “de  som van de waardering van alle voor de behandeling relevante eigenschappen van  een geneesmiddel, die samen bepalend zijn voor de plaats van het middel binnen  de therapie in vergelijking met andere beschikbare en aanbevolen  behandelmogelijkheden” (Farmacotherapeutisch Kompas 2008). Criteria voor het  beoordelen van de therapeutische waarde zijn: effectiviteit, bijwerkingen, toepasbaarheid  en gebruiksgemak. Fase 4 studies kunnen dergelijke gegevens verschaffen.  Beoordeling van de therapeutische waarde wordt belangrijker zodra meer middelen  beschikbaar komen om MS te behandelen.
 

Farmaco-economische aspecten

Kosten spelen een rol bij registratie of vergoeding van geneesmiddelen. Het  gaat om de rechtstreekse kosten van het middel en om de kosten die worden  uitgespaard vanwege gunstige effecten op termijn. Farmaco-economische studies zijn  belangrijk om uit maatschappelijk oogpunt de waarde van een middel te  beoordelen.

Opbellen
E-mail
Info