Gecontroleerde Can Do Training studie

De Gecontroleerde Can Do Training (G-CDT) studie onderzoekt het effect van een Can Do Training 
(CDT) behandeling bij mensen met relapsing-remitting (RR) MS.

Can Do Training

Can Do Training (CDT) is een intensieve vorm van behandeling door een multidisciplinair team die mensen met MS in staat moeten stellen om de eigen mogelijkheden te herontdekken. Kenmerken van de CDT behandeling zijn een goed op elkaar ingespeeld deskundig team, een inventarisatie van de aanwezige mogelijkheden op lichamelijk, psychologische en sociaal gebied, een programma waarin geëxperimenteerd kan worden met (on)mogelijkheden en waarin mensen worden uitgedaagd om de eigen grenzen te verkennen en te verleggen.

Waarom een gecontroleerd onderzoek?

In een verkennend onderzoek (Jongen et al. 2014) vonden we dat bij mensen met RRMS 6 maanden na CDT behandeling de controle zelfredzaamheid (control self-efficacy) met gemiddeld 24,8% was toegenomen, de geestelijke kwaliteit van leven met gemiddeld 22,3% en de lichamelijke kwaliteit van leven met gemiddeld 17,6%. Bij mensen met weinig klachten en beperkingen (Expanded Disability Status Scale [EDSS] score lager dan 4,0) waren de controle zelfredzaamheid met gemiddeld 23,8% en de geestelijke kwaliteit van leven met gemiddeld 19.3% toegenomen.

Om te kunnen onderzoeken of CDT behandeling nu werkelijk de oorzaak is van de gevonden verbeteringen in zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, is een gecontroleerd onderzoek nodig. Bij dit gecontroleerde onderzoek neemt de ene helft van de deelnemers deel aan een CDT (‘CDT-groep’), terwijl de andere helft op een wachtlijst wordt geplaatst (‘controlegroep’). De controlegroep kan na 6 maanden alsnog aan een CDT deelnemen.

Voor wie is het onderzoek bedoeld?

Het onderzoek is bedoeld voor iedereen met de diagnose RRMS, bij wie de diagnose langer dan 1 jaar geleden is gesteld, die in de afgelopen 4 weken geen terugval (relapse, Schub) heeft gehad, die geen klachten heeft die op een terugval wijzen, en die betrekkelijk weinig klachten of beperkingen heeft (EDSS score <4,0).

Meer informatie

Heeft u belangstelling en wilt u meer weten over mogelijke deelname aan de G-CDT studie? Klik dan op de link voor de volledige patiëntinformatie (voor mensen met MS) en proefpersooninformatie (voor partners en mantelzorgers).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname door contact op te nemen met het Nationaal MS Fonds in Rotterdam, via tel. 010-5919839 of email info@nationaalmsfonds.nl.

Samenwerking

De G-CDT studie is een initiatief van en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal MS Fonds.
 

ExternalVideoWidget
Opbellen
E-mail
Info