Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten. De 5 meest recente nieuwsberichten vindt u op de Home-pagina.


Terug naar overzicht

02-10-2017

ECTRIMS presentatie Gecontroleerde Can Do Treatment onderscheiden met predicaat TOP SCORE POSTER

Tijdens het ECTRIMS congres 2017 in Parijs presenteerden we de resultaten van de gerandomiseerde gecontroleerde Can Do Treatment (G-CDT) trial.
Tot onze trots werd de poster onderscheiden met het predicaat ‘TOPS SCORE POSTER’. Naar schatting viel deze eer aan minder dan 1% van de posters ten deel.

CDT is een 3-daagse, intensieve, multidisciplinaire behandeling van MS patiënten, die gebruik maakt van inzichten uit de sociaalcognitieve psychologie en waaraan ook de (zorg)partners deelnemen.
In een eerder, ongecontroleerd onderzoek vonden we dat bij patiënten met relapsing remitting MS (RRMS) 6 maanden na CDT de ‘zelfwerkzaamheid’ (self-efficacy control) en kwaliteit van leven duidelijk waren toegenomen.
Naar aanleiding van deze bevindingen onderzocht de G-CDT trial de effectiviteit en kosteneffectiviteit van Can Do behandeling bij deze patiëntengroep.

In totaal werden 158 RRMS patiënten gerandomiseerd, 79 in de CDT groep en 79 in de controlegroep. De deelnemers in de controlegroep kregen geen CDT behandeling. Na afloop van het onderzoek konden zij wel alsnog hiervoor kiezen.
De primaire studie-uitkomst was self-efficacy control, gemeten met de Multiple Sclerosis Self-Efficacy Scale (MSSES) vragenlijst. De meetpunten waren: uitgangsituatie en na 1, 3 en 6 maanden.

Na 1 en 3 maanden was de MSSES score in de CDT groep statistisch significant hoger was dan in de controle groep. De gemiddelde toename in de CDT groep was +27,6% (1 maand) en +19,7% (3 maanden). Na 6 maanden was het verschil tussen beide groepen niet meer significant, ondanks de gemiddelde toename van +23,5% in de CDT groep. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat na 6 maanden de MSSES score in de controlegroep met gemiddeld +13,0% was toegenomen.
De volledige onderzoeksresultaten zullen worden beschreven in twee publicaties, een over de effectiviteit van CDT en een over de kosteneffectiviteit.

De G-CDT trial is een initiatief van en wordt gefinancierd door het Nationaal MS Fonds, Rotterdam.Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info