Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten. De 5 meest recente nieuwsberichten vindt u op de Home-pagina.


Terug naar overzicht

30-03-2017

Tweede publicatie CAIR studie: kwaliteit van leven en self-efficacy voorspellen volhouden van behandeling in de dagelijkse praktijk

In maart 2017 verscheen de tweede publicatie de Correlative Analysis of Adherence in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (CAIR) studie. Daarmee is dit onderzoek afgerond. Analyse van de data liet zien dat MS patiënten die binnen 1 jaar stopten met dagelijkse glatirameeracetaat (Copaxone®) injecties, bij start van de behandeling een lagere lichamelijke kwaliteit van leven en een lagere zelfwerkzaamheid (self-efficacy control) hadden, dan patiënten die de behandeling voortzetten.

Op basis van deze uitkomsten ontwikkelden we een score waarmee het risico op vroegtijdig stoppen van ziektemodificerende behandeling met frequente injecties kan worden voorspeld. Een patiënt met een lage score (d.w.z. bij de laagste 25%) heeft 2,3 keer meer risico om in het eerste jaar te stoppen, dan een patiënt met een hoge score (d.w.z. bij de hoogste 25%). De absolute risico’s zijn 53% vs. 23%.

De score kan in de dagelijkse praktijk worden gebruikt om patiënten te identificeren die meer dan 50% risico lopen om binnen het jaar te stoppen. De score stelt neurologen en MS verpleegkundigen in staat om gericht therapietrouwbevorderende maatregelen te nemen bij patiënten met een groot risico vroegtijdig te stoppen

Opvallend was kwaliteit van leven en self-efficacy control niet konden voorspellen hoeveel doses werden gemist in het eerste jaar van behandeling.

Meer informatie: Jongen PJ, Lemmens WA, Hoogervorst EL, Donders R. Glatiramer acetate treatment persistence - but not adherence - in multiple sclerosis patients is predicted by health-related quality of life and self-efficacy: a prospective web-based patient-centred study (CAIR study). Health Qual Life Outcomes. 2017 Mar 14;15(1):50.Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info