Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten. De 5 meest recente nieuwsberichten vindt u op de Home-pagina.


Terug naar overzicht

15-11-2015

Resultaten Actionable Validatie Studie: goede test-hertest betrouwbaarheid en concurrente validiteit van Nederlandse versie

De studie telde 141 deelnemers, 106 vrouwen en 35 mannen. Tachtig patiënten hadden relapsing remitting MS, 48 progressieve MS en van 13 was het beloop niet bekend. De gemiddelde leeftijd bedroeg 47,8 jaar (standaard deviatie [SD] 10,4) en de gemiddelde EDSS score was 4,7 (SD 1,8). Een week na studiebegin vulden 137 (97,2%) deelnemers de Actionable vragenlijst voor de tweede keer in.

De Pearson coëfficiënt voor de correlatie tussen de eerste en de tweede Actionable score was 0,85 (P waarde < 0,0001) (test-hertest betrouwbaarheid). De coëfficiënt voor de correlatie tussen de eerste Actionable score en de EDSS score bedroeg 0.41 (P < 0,0001).

De waarden van de overige correlatiecoëfficiënten waren: lichamelijke kwaliteit van leven −0,31 (P 0.0002), geestelijke kwaliteit van leven −0,29 (P 0.0005), urogenitale en reproductieve functies 0,44 (P < 0,0001), functies van spieren en het bewegingssysteem 0,39 (P < 0,0001), basale bewegingsactiviteiten 0,37 (P < 0,0001), activiteiten van het dagelijks leven 0,32 (P < 0,0001), participatie aan het maatschappelijk leven 0,29 (P 0,0006) en mentale functies 0,20 (P 0,0189).

De conclusie is dat de Nederlandse versie van de Actionable vragenlijst een goede test-hertest betrouwbaarheid heeft en een goede concurrente validiteit met de diverse klachten en beperkingen ten gevolge van MS.
De resultaten zijn gepubliceerd (link).

Toelichting: ‘P’ staat voor probability (kans); ‘<’ betekent ‘lager dan’.

 12955_2015_Article_368.pdf


Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info