Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten. De 5 meest recente nieuwsberichten vindt u op de Home-pagina.


Terug naar overzicht

11-05-2015

Tweede publicatie COGNISEC studie

Onlangs verscheen ons artikel: ‘Does self-efficacy affect cognitive performance in persons with clinically isolated syndrome and early relapsing remitting multiple sclerosis?’ Dit is de tweede publicatie van de COGNISEC studie.

Hierin wordt de hypothese besproken dat het cognitief functioneren van mensen met Clinically Isolated Syndrome (CIS) en vroege Relapsing Remitting MS in belangrijke mate wordt bepaald door de self-efficacy. Self-efficacy geeft aan de mate waarin iemand ervan overtuigd is om bepaalde taken te kunnen uitvoeren of bepaalde doelen te kunnen bereiken. Onze hypothese is gebaseerd op de uitgangsmetingen van de COGNISEC studie.

Al langer was bekend dat, ook bij MS, het lichamelijk functioneren wordt beïnvloed door de self-efficacy. Hierover is uitvoerig gepubliceerd en op deze kennis zijn behandelingen gebaseerd, die als doel hebben om de self-efficacy te bevorderen.

In 1993 beschreef Albert Bandura dat self-efficacy een grote directe en indirecte invloed heeft op geheugenprestaties. Indirect via beïnvloeding van cognitieve informatieverwerking (information processing). Zie de figuur in de download onder aan deze pagina, die is overgenomen uit Bandura’s publicatie Perceived Self-Efficacy and Cognitive Development and Functioning, verschenen in Educational Psychologist 1993;28(2):117-148.

Wij toonden aan dat de algemene psychologische bevinding van Bandura ook geldt voor jonge mensen met een korte ziekteduur van CIS en vroege RRMS: bij hen bleek 40% van de variatie in geheugensnelheid te worden verklaard door self-efficacy. Bovendien was de geheugensnelheid op zich al lager dan bij gezonde leeftijdgenoten. Vergelijkbare bevindingen deden wij ten aanzien van de concentratie (Power of Attention).

Als onze aanwijzingen worden bevestigd, dat bij CIS en vroege RRMS ook het cognitief functioneren in belangrijke mate door self-efficacy wordt bepaald, dan is het zaak om kort na de diagnose te screenen op (te) lage self-efficacy. Te meer daar bij deze groep patiënten geheugensnelheid en concentratie al verlaagd zijn. Screenen kan met behulp van de korte Multiple Sclerosis Self-Efficacy Scale (MSSES) vragenlijst, die ook in het COGNISEC onderzoek is gebruikt. Bij patiënten met een (te) lage score zou dan via begeleiding of behandeling de self-efficacy vergroot kunnen worden. Dit is waarschijnlijk niet alleen van voordeel voor de cognitieve prestaties maar ook voor het functioneren in het algemeen en de kwaliteit van leven.

Het COGNISEC onderzoek is verricht in samenwerking met de neurologische afdelingen van zes algemene ziekenhuizen in Nederland: Medisch Centrum Alkmaar (Dr. Van Geel),Viecuri Medisch Centrum Venray (Dr. Pop), Westfries Gasthuis Hoorn (Dr. Schrijver), St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (Dr. Visser), Reinier de Graaf Gasthuis Delft (Dr. Gilhuis), Medisch Centrum Leeuwarden (Dr. Sinnige).

De volledige tekst van de publicatie is gratis toegankelijk via de website van het online open acces tijdschrift Multiple Sclerosis International en ook te downloaden via onze website.

 Bandura.jpg


Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info