Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van actualiteiten. De 5 meest recente nieuwsberichten vindt u op de Home-pagina.


Terug naar overzicht

7-12-2015

Onverwachte bevinding Actionable Validatie Studie: bij eenvoudig scoring is afkappunt 2 beter dan 3. Nog beter: de originele scoring met afkappunt 6

Met behulp van de gegevens van de Actionable Validatie studie hebben we het afkappunt 3 geëvalueerd, dat in de literatuur wordt aanbevolen bij toepassing van de vereenvoudigde scoring. Bij deze scoring krijgt elke van de 8 vragen 0 of 1 punt, waardoor de totale score varieert van 0 (minimum) tot 8 (maximum).

Het bleek dat bij gebruik van afkappunt 3 weliswaar geen enkele (0%) foutpositieve uitslag optrad, echter wel 26% van de patiënten als foutnegatief werden geclassificeerd. Ter vergelijking: afkappunt 2 leverde een foutpositieve uitkomst bij 2-3%, en een foutnegatieve uitkomst bij 7-10% van de patiënten. Deze verschillen weerspiegelen zich in de accuraatheid: 71-72% bij afkappunt 3 en 87-91% bij afkappunt 2. Als gouden standaard werd de uitkomst van de originele scoring gebruikt, waarbij elke vraag 0,1,2 of 3 punten krijgt, de totale score tussen 0 (minimum) en 24 (maximum) ligt en het afkappunt 6 is.

Bovendien stelden we vast dat bij afkappunt 2 het aantal positieve uitslagen groter was onder de progressieve dan onder de relapsing remitting patiënten. Bij afkappunt 3 vonden we een verband tussen een positieve uitslag en het onder behandeling zijn bij een uroloog. Omdat toepassing van de oorspronkelijke scoring met afkappunt 6 beide genoemde verbanden liet zien, concluderen we dat de originele scoring de voorkeur lijkt te verdienen.

 s12894-015-0100-z.pdf


Terug naar overzicht


Opbellen
E-mail
Info