Medicamenteuze behandeling

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor MS volgen elkaar snel op. Sinds midden jaren ’90 van de vorige eeuw wordt RRMS behandeld met immunomodulerende middelen: interferon-beta-1a, interferon-beta-1b en glatirameer. Deze middelen worden toegediend via injectie, onderhuids of in de spier. Sinds 2006 is natalizumab beschikbaar als tweedelijnsmiddel bij RRMS die onvoldoende reageert op interferon-beta of glatirameer en als eerstelijns middel bij RRMS met veel en ernstige terugvallen. In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe middelen bijgekomen. Voor een actueel overzicht verwijzen we naar de site MS in behandeling van het Nationaal MS Fonds. Op deze site vindt u onafhankelijke informatie over alle middelen die momenteel beschikbaar zijn.


 

Opbellen
E-mail
Info